Adresas: 
Partizanų g. 122, Kaunas
Tel.: 37-312330

El. paštas: 
sadute@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.sadute.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdomoji veikla ir programos

Lopšelis – darželis yra savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga. Sudarome palankias ugdymui(si) sąlygas Dainavos seniūnijos 1 – 7 metų vaikams, atitinkančias jų amžių, individualius vystymosi poreikius ir l/d „Sadutė“ ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo(si) programos tikslus.

Vykdo respublikinius darnaus vystymosi, aplinkosaugos, „Sveikatos želmenėlių“, socialinių įgūdžių ugdymo projektus. Teikia kokybiškas ikimokyklinio ugdymo, globos, lanksčios priežiūros ir mitybos, kalbos, elgesio ir judesio sutrikimų korekcijos bei tėvų konsultavimo įvairiais ugdymo(si) problemų klausimais paslaugas. Įgyvendiname ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tęstinumą šeimoje ir mokykloje, pagal bendrus projektus su kitomis ugdymo įstaigomis. Įgyvendinamos veiklos programos atspindi savitą, kokybišką ugdymą, garantuoja vaiko brandumą mokyklai ir įstaigos veiklos stabilumą.

Nuolat stipriname mokytojų ir kito personalo bendrąsias bei profesines kompetencijas, bendradarbiaujame su šeima ir socialiniais partneriais, kas įgalina kokybiškai įgyvendinti įstaigos ugdymo ir veiklos programų prioritetus, vystant sveikatos saugojimo, socialinę, pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijas.

 

Aplinka
Grupėse nauji baldai, stalai, kėdutės, lovytės, komodos, drabužinės, virtuvėlės, grindys. Ugdymo priemonės: šviesos stalai, LEGO žaidimai, stalo žaidimai, sporto inventorius. Mažoji salė individualiems užsiėmimams: būrelių veikla, spec. poreikių vaikų veikla, veikla pagal grupių vaikų poreikius. Didžioji salė: sporto užsiėmimams ir muzikinei veiklai: VESCO sporto inventorius, veidrodžiai, modernus muzikinis inventorius individualiam muzikavimui, garso centras, video aparatūra. Muzikos pedagogė moko ugdytinius dainavimo pradmenų, paruošia solistus kasmetiniam darželio „dainų dienelės“ konkursui, miesto „Dainų dainelei“. Darželyje gausu muzikos instrumentų, skirtų vaikų muzikavimui. Sportinių šokių mokytojas moko vaikus klasikinių, Lotynų Amerikos, ritminių ir šiuolaikinių šokių.